چشم انداز
۱۱ مهر ۱۳۹۴

چشم انداز‏

گروه انرژی گستر سینا در افق چشم انداز

 

• داراي بالاترين سهم از فروش در بنياد

• شریک راهبردی و قابل اتکا در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه از طریق اعمال مدیریت در سرمایه گذاری ، اجرای طرح ها و پروژه ها و تولید و تجارت

پرینت