کمک های اهدایی شرکت نفت بهران به مردم آسیب دیده غرب کشور
۴ دي ۱۳۹۶

کمک های اهدایی شرکت نفت بهران به مردم آسیب دیده غرب کشور‏

 

 

 

تعداد 55 كانكس 15 متري-

يك كانكس شامل شش چشمه سرويس بهداشتي و حمام-

 بيست و پنج كانكس تكي سرويس بهداشتي و حمام-

چهل و پنج  عدد بخاري نفتي-

پنجاه عدد كپسول پنج كيلوي به همراه سري خوراك پزي-

چهارصدو هشتاد متر كفپوش عايق به ضخامت سه سانتي- متر

پانصد كيلو برنج ايراني-

پتوي يك نفره گلبافت دويست و چهل و پنج تخته-

خرماي رطب چهل كارتن به وزن سيصدو پنجاه كيلو-

كنسرو ماهي هزارو هشت عدد-

آب معدني 1.5 ليتري هزار عدد-

آب معدني نيم ليتري هزار عدد-

نايلون عرض سه متر به مقداردويست و دوازده متر-

 
 
 
 

پرینت