صفحه اصلی اخبار جناب آقای دکتر وحید باقری خیرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا منصوب شدند.‏

جناب آقای دکتر وحید باقری خیرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا منصوب شدند.‏

جناب آقای دکتر وحید باقری خیرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا منصوب شدند.‏
۳۰ دي ۱۳۹۶ چاپ صفحه

جناب آقای دکتر وحید باقری خیرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا منصوب شدند.‏‏

طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان به شماره 10/76661 مورخ 1396/10/24، جناب آقای دکتر وحید باقری خیرآبادی برای مدت دوسال به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت انرژی گستر سینا  منصوب شدند.

۳۰ دي ۱۳۹۶ چاپ صفحه
دفتر مرکزی : تهران ـ میدان فاطمی ـ خیابان طباطبایی(یکم)ـ کوچه سوسن ـ پلاک 8
تلفن تماس :